Butiran Pengumuman

 

NOTIS IKLAN JAWATAN KOSONG OLEH LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU (BDA)

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan bermastautin di Sarawak, berumur 18 tahun ke atas dari tarikh permohonan, serta berkelayakan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan bertaraf Tetap dan Berpencen seperti berikut di LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU (BDA):-

Bil.

Jawatan

Tarikh Tututp Permohonan

1

Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W19

28 FEBRUARI 2023

2

Pembantu Kemahiran, Gred H11

3

Pembantu Operasi, Gred N11

4

Penghantar Notis, Gred N11

5

Pemandu Kenderaan, Gred H11

 

CARA MEMOHON

Semua pemohon yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan Sistem Saraan Malaysia termasuk mereka yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam adalah dikehendaki mengemukakan permohonan mereka secara online melalui system e-recruitment.(http://erecruitment.sarawak.gov.my)

Catatan Am:

i.             Permohonan yang berikut tidak akan dipertimbangkan:-

a.   tidak lengkap;

b.   tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti yang ditetapkan dalam iklan; dan

c.   diterima lewat dari tarikh yang ditetapkan

ii.            Hanya pemohon-pemohon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ujian fizikal, ujian bertulis dan temu duga.

iii.          Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang http://www.bda.gov.my

Tarikh tutup permohonan adalah pada 28 Februari 2023

Sumber:
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran

Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA)