Jururawat
Sukarelawan
Pelaksana
-
-
Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

Diploma dalam bidang kejururawatan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Jururawat adalah tertakluk di bawah skim perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.