e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Profil Jawatan Kosong
 
    Kembali  
Agensi JABATAN MUZIUM SARAWAK
Jawatan PENOLONG PEGAWAI ARKIB
Taraf Jawatan TETAP DAN BERPENCEN Kekosongan
Jabatan Stesen Kekosongan
JABATAN MUZIUM  KUCHING 
Kumpulan Perkhidmatan SOKONGAN Klasifikasi Perkhidmatan PERKHIDMATAN SOSIAL
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji S27  Jadual Gaji P1T1 RM1204.55 - P1T26 RM3027.10
P2T1 RM1274.13 - P2T26 RM3213.25
P3T1 RM1346.73 - P3T26 RM3405.26 
Syarat-syarat Lantikan i) Warganegara Malaysia.

ii) Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah Gred S27: P1T5 RM1470.75]; atau

iii) Sijil Pelajaran Tinggi Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan; dan

iv) lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan. 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Arkib adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Arkib Gred S27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i) mempunyai kelayakan di atas; atau
ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 

 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT