e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Profil Jawatan Kosong
 
    Kembali  
Agensi JABATAN TANAH DAN SURVEI
Jawatan PEKERJA AWAM (PENGUATKUASA)
Taraf Jawatan TETAP DAN BERPENCEN Kekosongan 20 
Taraf Jawatan Kekosongan  
Jabatan Stesen Kekosongan
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  KUCHING 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  SIBU 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  LIMBANG 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  SARIKEI 
Kumpulan Perkhidmatan SOKONGAN Klasifikasi Perkhidmatan PERKHIDMATAN MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji R1  Jadual Gaji P1T1 RM647.51 - P1T14 RM1178.43
P2T1 RM689.98 - P2T14 RM1242.09
P3T1 RM734.08 - P3T14 RM1307.38 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

A. LANTIKAN TERUS

(a)(i) Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan; dan

(a)(ii) Berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang diliputi oleh
skim perkhidmatan ini
Gaji permulaan ialah pada Gred R1:P1T3); dan

(b) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
baik. 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan  
Skim Perkhidmatan Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pekerja Awam, Gred R1 adalah tertakluk di bawah Skim Perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 
Catatan KETERANGAN AM

Hendaklah memenuhi syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:
(a) tinggi tidak kurang 170cm tanpa bersepatu,
(b) berat badan tidak kurang 48 kg,
(c) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan
semasa menarik nafas 84 sm (lelaki sahaja);
(d) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
berasingan
(e) dengan ketetapan V/6/9 tanpa mengunakan cermin mata;
(f) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
(g) diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan Kerajaan. 

 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT