e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Profil Jawatan Kosong
 
    Kembali  
Agensi JABATAN TANAH DAN SURVEI
Jawatan PEKERJA AWAM (SURVEI)
Taraf Jawatan TETAP DAN BERPENCEN Kekosongan 80 
Taraf Jawatan Kekosongan  
Jabatan Stesen Kekosongan
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  KUCHING  17 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  SRI AMAN  20 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  SIBU 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  MIRI 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  LIMBANG  14 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  SARIKEI 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  KAPIT 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  SAMARAHAN 
JABATAN TANAH DAN SURVEI NEGERI SARAWAK  BINTULU 
Kumpulan Perkhidmatan SOKONGAN Klasifikasi Perkhidmatan PERKHIDMATAN MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji R1  Jadual Gaji P1T1 RM647.51 - P1T14 RM1178.43
P2T1 RM689.98 - P2T14 RM1242.09
P3T1 RM734.08 - P3T14 RM1307.38 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

A. LANTIKAN TERUS

(a)(i) Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan; dan

(a)(ii) Berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang diliputi oleh
skim perkhidmatan ini
Gaji permulaan ialah pada Gred R1:P1T3); dan

(b) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
baik. 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan  
Skim Perkhidmatan Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pekerja Awam, Gred R1 adalah tertakluk di bawah Skim Perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 
Catatan KETERANGAN AM:

Keutamaan adalah diberikan kepada calon-calon yang berupaya mengendalikan mesin chainsaw, generator dan berkebolehan dalam melakukan kerja rintisan adalah satu kelebihan. 

 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT