[ ]    Laman Utama    
 
Profil Jawatan Kosong
 
    Kembali  
Agensi UNIT SUMBER MANUSIA NEGERI
Jawatan PROGRAM LATIHAN PEMERKASAAN KEUPAYAAN SISWAZAH
Taraf Jawatan SEMENTARA Kekosongan  
Kumpulan Perkhidmatan - Klasifikasi Perkhidmatan -
Tempoh Percubaan
Gred Gaji Jadual Gaji SKEL DIPLOMA : RM 750
SKEL IJAZAH : RM 920 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

LANTIKAN TERUS:

(a) Memiliki Diploma dan Ijazah dari Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Skim Perkhidmatan
Catatan

 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT