e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Profil Jawatan Kosong
 
    Kembali  
Agensi SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK
Jawatan PENGAWAS HUTAN, GRED G19
Taraf Jawatan TETAP/JAWATAN BERASAS CARUMAN Kekosongan 11 
Taraf Jawatan Kekosongan  
Jabatan Stesen Kekosongan
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH  MIRI 
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH  BINTULU 
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH  BARAM 
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH  MATU 
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH  KAPIT 
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI SARAWAK  KUCHING 
MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN  KUCHING 
MAJLIS BANDARAYA KUCHING SELATAN (MBKS)  KUCHING 
MAJLIS DAERAH DALAT & MUKAH  MUKAH 
MAJLIS DAERAH SARIKEI  SARIKEI 
MAJLIS PERBANDARAN SIBU  SIBU 
Kumpulan Perkhidmatan SOKONGAN Klasifikasi Perkhidmatan PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji N3  Jadual Gaji P1T1 RM801.84 - P1T26 RM1814.06 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) berpelajaran di peringkat sekolah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(b) boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan; dan

(c) mempunyai lesen menunggang motosikal yang sah. 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan  
Skim Perkhidmatan Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penghantar Notis, Gred N3 adalah tertakluk di bawah Skim Perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 
Catatan Jabatan Kehakiman Syariah
- Mahkamah Rendah Syariah, Miri : 1
- Mahkamah Rendah Syariah, Bintulu : 1
- Daerah Baram: 1
- Daerah Matu: 1
- Bahagian Kapit: 1

Ibu Pejabat Jabatan Agama Islam Sarawak, Unit Pendakwaan: 1

Majlsi Perbandaran Padawan: 1

Majlis Bandaraya Kuching Selatan: 1

Majlis Daerah Dalat dan Mukah: 1

Majlis Daerah Sarikei: 1

Majlis Perbandaran Sibu : 1 

 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT