-- write desc here --
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Pendaftaran Akaun e-Recruitment
 
 
Maklumat Peribadi Pemohon
Sila lengkapkan maklumat berikut. Ruang yang bertanda * mesti diisi.
 
 
* Kata Laluan   (minimum 6 aksara dan maksimum 15 aksara)
 
* Pasti Kata Laluan
 
* Nama (Nama seperti dalam Kad Pengenalan)
 
* Gelaran
 
* Pemastautin Tetap Sarawak No. Kad Pengenalan Mempunyai Huruf 'K' seperti ditunjukkan dalam rajah di atas
 
Nombor Kad Pengenalan :  
 
* (a) No. Kad Pengenalan Baru --
 
(b) No. Tentera/Polis
 
* Nombor Telefon Bimbit -
 
Nombor Telefon Rumah -
 
Alamat Surat-Menyurat :  
 
* (a) No. Peti Surat/No. Rumah, Nama Jalan, Nama Taman/Kampung
 
* (b) Poskod Sekiranya anda terlupa poskod, sila klik disini Pos Malaysia
 
* (c) Bandar
 
* (e) Daerah
 
* (e) Bahagian Bahagian ini akan digunakan untuk menentukan Pusat Ujian/Penilaian/Temuduga
 
* (f) Negeri
 
Tarikh Lahir
 
Umur Tahun Bulan Hari
 
* Keturunan
 
* Jantina
 
 
* Alamat e-mel Dapatkan alamat e-mel baru dari: Gmail / Hotmail
 
Tarikh
 
* Kod Pengesahan Kod Pengesahan

 
* Pengakuan Pemohon
 
Saya akui bahawa maklumat yang saya beri adalah benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran, perkhidmatan saya akan dibatalkan serta-merta.