e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Skim Perkhidmatan
 
    Kembali  
Jawatan AHLI MUZIK, GRED B29
Taraf Jawatan TETAP/JAWATAN BERASAS CARUMAN
Taraf Jawatan
Kumpulan Perkhidmatan SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU Klasifikasi Perkhidmatan BAKAT DAN SENI
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji B27  Jadual Gaji Gaji Minimum : RM1,368.00 Gaji Maksimum : RM5,099.00
Kenaikan Gaji Maksimum : RM145.00 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(i) mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan; atau
GRED B27 [ Gaji Permulaan : RM1,368.00 ]

(ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
GRED B27 [ Gaji Permulaan : RM1,368.00 ]

(iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
GRED B27 [ Gaji Permulaan : RM1,368.00 ]

(iv) diploma dalam bidang seni muzik yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
GRED B27 [ Gaji Permulaan : RM1,668.78 ]

(v) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan  
Skim Perkhidmatan Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Ahli Muzik/Pegawai Kebudayaan, Gred B27, adalah tertakluk di bawah skim perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa 
 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT