e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Skim Perkhidmatan
 
    Kembali  
Jawatan AHLI MUZIK, GRED B19
Taraf Jawatan TETAP/JAWATAN BERASAS CARUMAN
Taraf Jawatan
Kumpulan Perkhidmatan SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU Klasifikasi Perkhidmatan BAKAT DAN SENI
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji B17  Jadual Gaji Gaji Minimum : RM935.57 Gaji Maksimum : RM3118.70 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(A) mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti; dan

(i)(a) mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang kebudayaan; dan

(b) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan; atau

(ii)(a) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan mempunyai pengalaman dalam bidang kebudayaan; dan

(b) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

(iii)(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(b) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan  
Skim Perkhidmatan Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Ahli Muzik/Pegawai Kebudayaan, Gred B17, adalah tertakluk di bawah skim perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 
 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT