e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Skim Perkhidmatan
 
    Kembali  
Jawatan PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM)
Taraf Jawatan TETAP/JAWATAN BERASASKAN CARUMAN
Kumpulan Perkhidmatan PELAKSANA Klasifikasi Perkhidmatan KEJURUTERAAN
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji JA19  Jadual Gaji Gaji Minimum : RM1,377.00 Gaji Maksimum : RM4,052.00
Kenaikan Gaji Tahunan : RM100.00 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di
Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan
hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Pendidikan Seni Visual, Lukisan Geometri
atau Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan tersebut.
(Gaji permulaan: RM1,377.00); atau

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan:RM1,435.12); atau

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan: RM1,493.24).

(b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C)
dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
Skim Perkhidmatan Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pelukis Pelan, Gred JA19, adalah
tertakluk di bawah skim perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta
pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 
Deskripsi Jawatan Bertanggungjawab melaksanakan penyediaan lukisan teknikal dan spesifikasi,
menyemak lukisan perunding, merekod dan menyelenggara lukisan, menyediakan
lukisan kerja, lukisan perunding dan menyediakan laporan serta lain-lain tugas yang
berkaitan. 
 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT