e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Skim Perkhidmatan
 
    Kembali  
Jawatan PEMBANTU OPERASI
Taraf Jawatan TETAP/JAWATAN BERASASKAN CARUMAN
Kumpulan Perkhidmatan PELAKSANA Klasifikasi Perkhidmatan PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji N11  Jadual Gaji Gaji Minimum : RM1,216.00 Gaji Maksimum : RM2,983.00
Kenaikan Gaji Tahunan : RM80.00 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di
Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah
memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) (i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan: RM1,216.00); atau

(ii) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas
B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen
Memandu Percubaan (P)].
(Gaji permulaan: RM1,262.15).

(b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C)
dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian
Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
Skim Perkhidmatan Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pembantu Operasi, Gred H11, adalah
tertakluk di bawah skim perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta
pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 
Catatan RINGKASAN TUGAS

(a) Melaksanakan tugas-tugas dalam membantu melicinkan perjalanan urusan pejabat
seharian melibatkan pergerakan fail, penghantaran dan pendaftaran
surat/dokumen/saman/notis serta pemanduan kenderaan
]
(b) Memandu dan menyenggara kenderaan yang diliputi oleh lesen memandu Kelas
B2/B/D/E2/E1/E. 
 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT