e-Recruitment Portal
 
 
[ ]    Laman Utama    
 
Butiran Pengumuman
 
    Kembali  
 
 
PROGRAM TEMUDUGA BAGI BULAN JANUARI & FEBRUARI 2020 DI KUCHING, SRI AMAN, SIBU, MUKAH DAN MIRI
 
 
PERINGATAN:
1. 

Sila bawa gambar berukuran passport, kad pengenalan,  sijil dan dokumen asal seperti berikut:

a. Transkrip Ijazah / Diploma asal

b. Sijil PMR / SPM / STPM asal

c. Sijil berhenti sekolah

d.

Surat permohonan melalui surat sokongan Ketua, Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan terkini 
(Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan)

e. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
.

*
Sila bawa bersama salinan dokumen di atas yang telah disahkan.
**
.
Kegagalan tuan/puan untuk mengemukakan dokumen-dokumen seperti di atas, tuan/puan tidak akan dibenarkan masuk ke bilik temuduga.
..

2.

Bagi tujuan pendaftaran, tuan/puan dikehendaki hadir 30 minit sebelum waktu temuduga.
.

3.

Sekiranya tuan/puan tidak menerima surat jemputan temuduga, tuan/puan boleh mencetak jemputan temuduga menerusi emel.

Bagi calon-calon yang berjaya dipanggil untuk sesi temuduga pada bulan JANUARI & FEBRUARI 2020berikut merupakan jawatan dan stesen kekosongan yang akan ditemuduga :

JURUTERA, GRED J41
Majlis Bandaraya Miri - 1 kekosongan

PEGAWAI PENILAIAN, GRED W41
Majlis Bandaraya Miri - 1 kekosongan

PENOLONG AKAUNTAN, GRED W29
Majlis Daerah Maradong dan Julau - 1 kekosongan
Majlis Daerah Matu dan Daro - 1 kekosongan

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19
Unit Audit Dalam - 1 kekosongan
Jabatan Perbendaharaan Bahagian Kuching - 1 kekosongan
Jabatan Perbendaharaan Bahagian Sarikei - 1 kekosongan
Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Bahagian Kuching - 1 kekosongan
Pusat Penyelidikan Semengok - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching - 3 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Serian - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Sibu - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Sarikei - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kapit - 2 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Kuching - 5 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Sri Aman - 3 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Betong - 1 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Sibu - 2 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Sarikei - 1 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Mukah - 1 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Bintulu - 1 kekosongan
Jabatan Hutan Bahagian Kapit - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Serian - 1 kekosongan
Pejabat Residen Bahagian Sri Aman - 4 kekosongan
Pejabat Residen Bahagian Limbang - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Sri Aman - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Pakan - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Beluru - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Subis - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Lawas - 1 kekosongan
Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak Bahagian Kapit - 2 kekosongan
Majlis Perbandaran Padawan - 1 kekosongan
Majlis Bandaraya Kuching Selatan - 1 kekosongan
Majlis Daerah Serian - 1 kekosongan
Majlis Daerah Saratok - 1 kekosongan
Majlis Perbandaran Sibu - 8 kekosongan
Majlis Daerah Maradong dan Julau - 1 kekosongan 
Majlis Daerah Sarikei - 2 kekosongan
Majlis Daerah Kapit - 2 kekosongan
Majlis Bandaraya Miri - 6 kekosongan

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN), GRED W19
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kapit - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Mukah - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Limbang - 1 kekosongan
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Kuching - 1 kekosongan
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Mukah - 1 kekosongan
Jabatan Perbendaharaan Bahagian Kuching - 3 kekosongan
Jabatan Perbendaharaan Bahagian Sri Aman 1 kekosongan
Jabatan Perbendaharaan Bahagian Sibu 1 kekosongan
Pusat Pengeluaran Anak Benih Tarat 1 kekosongan
Jabatan Kehakiman Syariah Bahagian Sibu 1 kekosongan
Pejabat Daerah Julau 1 kekosongan
Pejabat Daerah Lawas 1 kekosongan
Majlis Daerah Simunjan - 1 kekosongan
Majlis Daerah Saratok - 2 kekosongan
Majlis Daerah Luar Bandar Sibu - 1 kekosongan
Majlis Daerah Sarikei - 1 kekosongan
Majlis Daerah Kapit - 1 kekosongan
Majlis Bandaraya Miri - 1 kekosongan
Majlis Daerah Lawas - 1 kekosongan

PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S19
Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Kuching - 1 kekosongan

PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM), GRED JA19
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan - 2 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Betong - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kapit - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Mukah - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Bintulu - 1 kekosongan
Jabatan Kerja Raya Bahagian Miri - 2 kekosongan

PEMBANTU VETERINAR, GRED G19
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Bahagian Sibu - 1 kekosongan

PEMBANTU AWAM, GRED H11 (CALON LELAKI)
Jabatan Pertanian Bahagian Kuching - 8 kekosongan
Institut Pertanian Sarawak - 9 kekosongan
Pusat Penyelidikan Pertanian Semongok - 21 kekosongan
Stesen Perikanan Rambungan - 1 kekosongan
Stesen Perikanan Semongok - 4 kekosongan
Stesen Pertanian Paya Paloh - 2 kekosongan
Stesen Pertanian Tarat - 5 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Engkilili - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Sri Aman - 1 kekosongan
Stesen Perikanan Lingga - 1 kekosongan
Stesen Perikanan Temudok - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Kecil Maludam - 1 kekosongan
Stesen Pertanian Ng Lawih - 1 kekosongan
Stesen Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu Layar - 2 kekosongan
Pejabat Pertanian Bahagian Sibu - 1 kekosongan
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Sarikei - 1 kekosongan
Stesen Perikanan Sg Paoh - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Belaga - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Bukit Mambong - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Song - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Bahagian Tanjung Manis - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Dalat - 1 kekosongan
Pejaabt Pertanian Bahagian Bintulu - 1 kekosongan
Pusat Latihan dan Pembangunan Pertanian Sg Sebiew - 2 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Miri - 2 kekosongan
Pejabat Pertanian Long Banga - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Long San - 1 kekosongan
Stesen Penyelidikan Pertanian Kabuloh - 5 kekosongan
Pejabat Pertanian Bahagian Limbang - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Limbang - 1 kekosongan
Stesen Perikanan Punang - 2 kekosongan
Majlis Bandaraya Kuching Selatan - 2 kekosongan
Majlis Perbandaran Padawan - 2 kekosongan
Majlis Daerah Simunjan - 7 kekosongan
Majlis Daerah Serian - 1 kekosongan
Majlis Perbandaran Sibu - 2 kekosongan
Majlis Bandaraya Miri - 1 kekosongan

PEMBANTU AWAM, GRED H11 (CALON PEREMPUAN)
Pusat Penyelidikan Pertanian Semongok - 5 kekosongan
Pejabat Pertanian Bahagian Samarahan - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Bahagian Miri - 1 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Kuching - 2 kekosongan
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Sri Aman - 1 kekosongan
 

 
 
 
    DASAR PRIVASI   |   TERMA DAN SYARAT