[ ]    Laman Utama    
 
Butiran Pengumuman
 
    Kembali  
 
 
PROGRAM TEMUDUGA BAGI BULAN FEBRUARI DAN MAC 2017
 
 
PERINGATAN:
1.
Sila bawa gambar berukuran passport, kad pengenalan,  sijil dan dokumen asal seperti berikut:
a. Transkrip Ijazah / Diploma asal
b. Sijil PMR / SPM / STPM asal
c. Sijil berhenti sekolah
d.
.
Surat permohonan melalui surat sokongan Ketua, Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan terkini (Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan)
e. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
.
* Sila bawa bersama salinan dokumen di atas yang telah disahkan.
**
.
Kegagalan tuan/puan untuk mengemukakan dokumen-dokumen seperti di atas, tuan/puan tidak akan dibenarkan masuk ke bilik temuduga.
..
2.
Bagi tujuan pendaftaran, tuan/puan dikehendaki hadir 30 minit sebelum waktu temuduga.
.
3.
.
Sekiranya tuan/puan tidak menerima surat jemputan temuduga, tuan/puan boleh mencetak jemputan temuduga menerusi emel.

Bagi calon-calon yang berjaya dipanggil untuk sesi temuduga pada bulan Februari dan Mac 2017, berikut merupakan jawatan dan stesen kekosongan yang akan ditemuduga :

PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN, GRED W29
Majlis Daerah Limbang (1)
Majlis Daerah Lundu (1)
Majlis Daerah Dalat dan Mukah (1)
Majlis Daerah Matu dan Daro (1)
Majlis Daerah Bau (1)
Majlis Daerah Subis (1)
Majlis Daerah Serian (1)
.

PEGAWAI TADBIR, GRED N41
Majlis Daerah Bau (1)
Majlis Daerah Lundu (1)
Majlis Perbandaran Padawan (2)
Majlis Daerah Maradong dan Julau (1)
Majlis Daerah Luar Bandar Sibu (1)
Majlis Daerah Simunjan (1)
Majlis Daerah Serian (1)
Majlis Daerah Kapit (1)
Majlis Bandaraya Miri (1)
Majlis Daerah Subis (1)

Majlis Daerah Limbang (1)
Majlis Daerah Dalat dan Mukah (1)
Majlis Daerah Matu dan Daro (1)
Majlis Daerah Lubok Antu (1)
Majlis Daerah Sri Aman (1)
Majlis Daerah Betong (1)
Majlis Daerah Kanowit (1)
Majlis Daerah Sarikei (1)
Majlis Daerah Marudi (1)
.
     
PEGAWAI PENGUAT KUASA, GRED KP41
Majlis Perbandaran Padawan (1)   
Majlis Perbandaran Sibu (1)
  Majlis Perbandaran Kota Samarahan (1)
.
     
PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA, GRED KP29
Majlis Daerah Bau (1)
Majlis Daerah Lundu (1)
Majlis Daerah Sarikei (1)
Majlis Daerah Betong (1)
Majlis Daerah Limbang (1)
  Majlis Daerah Luar Bandar Sibu (1)
Majlis Daerah Dalat dan Mukah (1)
Majlis Perbandaran Padawan (1)
Majlis Daerah Matu dan Daro (1)
Majlis Daerah Kanowit (2)
     
ARKITEK, Gred J41
Majlis Perbandaran Sibu (1)