[ ]    Laman Utama    
 
Skim Perkhidmatan
 
    Kembali  
Jawatan PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN, GRED DG29
Taraf Jawatan TETAP/JAWATAN BERASAS CARUMAN
Taraf Jawatan
Kumpulan Perkhidmatan SOKONGAN Klasifikasi Perkhidmatan PENDIDIKAN
Tempoh Percubaan 1 HINGGA 3 TAHUN 
Gred Gaji DGA29  Jadual Gaji P1T1 RM1405.71 - P1T23 RM3036.21 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) (i) diploma dalam bidang perguruan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada maktab-
maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(ii) diploma dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

(Gaji permulaan ialah pada Gred DGA29:P1T3);atau

(iii) diploma dalam bidang kejuruteraan atau pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Gaji permulaan ialah pada Gred DGA29:P1T4);dan

(b) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan  
Skim Perkhidmatan Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma, Gred DGA29, adalah tertakluk di bawah skim perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 
Catatan