[ ]    Laman Utama    
 
Skim Perkhidmatan
 
    Kembali  
Jawatan PROGRAM LATIHAN PEMERKASAAN KEUPAYAAN SISWAZAH
Taraf Jawatan SEMENTARA
Kumpulan Perkhidmatan - Klasifikasi Perkhidmatan -
Tempoh Percubaan
Gred Gaji Jadual Gaji SKEL DIPLOMA : RM 750 SKEL IJAZAH : RM 920 
Syarat-syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: LANTIKAN TERUS: (a) Memiliki Diploma dan Ijazah dari Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta 
Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Skim Perkhidmatan
Catatan