[ ]    Laman Utama    
 
Butiran Pengumuman
 
    Kembali  
 
 
PROGRAM TEMUDUGA BAGI BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER 2017 DI KUCHING
 
 
PERINGATAN:
1.

Sila bawa gambar berukuran passport, kad pengenalan,  sijil dan dokumen asal seperti berikut:
a. Transkrip Ijazah / Diploma asal
b. Sijil PMR / SPM / STPM asal
c. Sijil berhenti sekolah
d.

Surat permohonan melalui surat sokongan Ketua, Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan terkini (Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan)
e. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
.
*
Sila bawa bersama salinan dokumen di atas yang telah disahkan.
**
.
Kegagalan tuan/puan untuk mengemukakan dokumen-dokumen seperti di atas, tuan/puan tidak akan dibenarkan masuk ke bilik temuduga.
..
2.

Bagi tujuan pendaftaran, tuan/puan dikehendaki hadir 30 minit sebelum waktu temuduga.
.
3.

Sekiranya tuan/puan tidak menerima surat jemputan temuduga, tuan/puan boleh mencetak jemputan temuduga menerusi emel.

Bagi calon-calon yang berjaya dipanggil untuk sesi temuduga pada bulan Oktober dan November 2017, berikut merupakan jawatan dan stesen kekosongan yang akan ditemuduga :

PENOLONG JURUTERA, GRED JA29
Majlis Daerah Bau (1)
Majis Perbandaran Padawan (1)
Majlis Daerah Lubok Antu (1)
Majlis Daerah Sri Aman (1)
Majlis Daerah Sarikei (1)
Majlis Daerah Kanowit (1)
Majlis Daerah Matu dan Daro (1)
Majlis Daerah Marudi (1)
Majlis Daerah Subis (1)
 
PENOLONG PEGAWAI TADBIR, GRED N29
Majlis Perbandaran Sibu (4)
Majlis Daerah Limbang (1)
Majlis Daerah Lawas (1)
Majlis Daerah Marudi (1)
Majlis Daerah Kanowit (1)
Majlis Daerah Saratok (1)
Majlis Daerah Betong (1)
Majlis Daerah Lubok Antu (1)
Majlis Daerah Simunjan (1)
Majlis Daerah Lundu (1)
 
PEMBANTU TABDIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching (10)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan (1)
Jabatan Agama Islam Sarawak (4)
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (4)
Majlis Daerah Bau (1)
Majlis Perbandaran Padawan (1)
Jabatan Ketua Menteri Sarawak (9)
Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Kuching (1)
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak, Kuching (4)
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak, Samarahan (1)
Jabatan Pertanian Sarawak, Kuching (3)
Pejabat Residen Bahagian Kuching (3)
Kementerian Kerajaan Tempatan & Perumahan (1)
Kementerian Pembangunan Infrasturktur & Pengangkutan (1)
PEMBANTU KEMAHIRAN, GRED H19
Unit Pentadbiran, JKM (1)
Jabatan Muzium Sarawak (1)
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Kuching (1)
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Betong (6)
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Sibu (6)
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Kapit (6)
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Mukah (6)
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Sarikei (3)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching (52)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan (15)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Serian (11)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Sri Aman (16)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Betong (22)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kapit (18)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Belaga (4)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Sarikei (20)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Sibu (32)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Mukah (29)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Bintulu (14)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Miri (31)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Limbang (24)
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (8)
Majlis Daerah Serian (1)
Majlis Perbandaran Sibu (1)
Majlis Daerah Limbang (1)
PEMANDU KENDERAAN, GRED H11
Pejabat Pertanian Daerah Serian (1)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching (1)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan (1)
Majlis Perbandaran Padawan (1)
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (6)
PEMBANTU AWAM, GRED H11 (UNTUK CALON LELAKI)
Majlis Daerah Simunjan (7)
Majlis Daerah Serian (2)
Majlis Daerah Lundu (2)
Majlis Daerah Bau (2)
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (11)
Majlis Perbandaran Padawan (11)
Jabatan Ketua Menteri Sarawak (2)
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak (1)
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Kuching (8)
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Samarahan (2)
Jabatan Hutan Sarawak, Kuching (7)
Jabatan Tanah dan Survei, Kuching (2)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Serian (7)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching (27)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan (11)
Pejabat Residen Bahagian Samarahan (1)
Pejabat Daerah Simunjan (1)
Pejabat Daerah Kecil Sadong Jaya (1)
Pejabat Daerah Kecil Teng Bukap (1)

 
PEMBANTU AWAM, GRED H11 (UNTUK CALON PEREMPUAN)
Dewan Undangan Negeri Sarawak (2)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching (14)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Serian (1)
Jabatan Tanah dan Survei Sarawak, Kuching (1)
Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan (3)
Majlis Daerah Bau (2)
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (2)