[ ]    Laman Utama    
 
Butiran Pengumuman
 
    Kembali  
 
 
PROGRAM TEMUDUGA BAGI BULAN OGOS & SEPTEMBER 2017
 
 
PERINGATAN:
1.
Sila bawa gambar berukuran passport, kad pengenalan,  sijil dan dokumen asal seperti berikut:
a. Transkrip Ijazah / Diploma asal
b. Sijil PMR / SPM / STPM asal
c. Sijil berhenti sekolah
d.

Surat permohonan melalui surat sokongan Ketua, Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan terkini (Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan)
e. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
.
*
Sila bawa bersama salinan dokumen di atas yang telah disahkan.
**
.
Kegagalan tuan/puan untuk mengemukakan dokumen-dokumen seperti di atas, tuan/puan tidak akan dibenarkan masuk ke bilik temuduga.
..
2.
Bagi tujuan pendaftaran, tuan/puan dikehendaki hadir 30 minit sebelum waktu temuduga.
.
3.
Sekiranya tuan/puan tidak menerima surat jemputan temuduga, tuan/puan boleh mencetak jemputan temuduga menerusi emel.

Bagi calon-calon yang berjaya dipanggil untuk sesi temuduga pada bulan Ogos dan September 2017, berikut merupakan jawatan dan stesen kekosongan yang akan ditemuduga :

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, Gred U29
Majlis Bandaraya Miri - 1 kekosongan
.
Penolong Pegawai Pertanian, Gred G29
Majlis Bandaraya Miri - 1 kekosongan
.
Penolong Pegawai Undang-Undang, Gred L29
Majlis Perbandaran Padawan - 1 kekosongan
Majlis Perbandaran Sibu - 1 kekosongan
.
Penolong Akauntan, Gred W29
Majlis Daerah Betong - 1 kekosongan
Majlis Daerah Kapit - 1 kekosongan
Majlis Daerah Subis - 1 kekosongan
Majlis Daerah Maradong dan Julau - 1 kekosongan
Majlis Perbandaran Sibu - 1 kekosongan
Majlis Bandaraya Miri - 1 kekosongan
.
Pembantu Pembangunan Masyarakat, Gred S19
Jabatan Pertanian Daerah Saratok - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Daerah Kecil Ng. Medamit - 1 kekosongan
.
Pembantu Penilaian, Gred W19
Majlis Daerah Matu dan Daro (Tanjung Manis) - 1 kekosongan
Majlis Daerah Sarikei - 2 kekosongan
Majlis daerah Kanowit - 2 kekosongan 
.
Pembantu Kesihatan Awam, Gred U19
Majlis Perbandaran Sibu - 4 kekosongan
Majlis Daerah Kanowit - 1 kekosongan
Majlis Daerah Sarikei - 2 kekosongan
Majlis Daerah Maradong dan Julau - 1 kekosongan
Majlis Bandaraya Miri - 2 kekosongan
.
Pembantu Operasi, Gred N11 (Calon Lelaki)
Ibu Pejabat, Jabatan Hutan Sarawak - 1 kekosongan
Institut Pertanian Sarawak - 1 kekosongan
Klinik Veterinar, Sekama Kuching - 1 kekosongan
Pusat Penyelidikan Pertanian Semongok - 3 kekosongan
Jabatan Pertanian Bahagian Kuching - 2 kekosongan
Ibu Pejabat, Jabatan Tanah dan Survei Sarawak - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Bau - 1 kekosongan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Kuching - 1 kekosongan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Samarahan - 1 kekosongan
JKR Bahagian Kuching (Bau) - 1 kekosongan
Jabatan Mufti Negeri Sarawak - 1 kekosongan
Jabatan Muzium Sarawak - 3 kekosongan
Ibu Pejabat, Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak - 1 kekosongan
Majlis Bandaraya Kuching Selatan - 1 kekosongan
Mahkamah Rendah Syariah Bahagian Betong - 1 kekosongan
Jabatan Kehakiman Syariah Bahagian Betong - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Saratok - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Kecil Debak - 1 kekosongan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman - 3 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Sarawak Bahagian Sri Aman - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Belaga - 4 kekosongan
Pentadbiran Bahagian Kapit - 1 kekosongan
Jabatan Pertanian Daerah Kapit - 1 kekosongan
JKR Bahagian Mukah - 1 kekosongan
Pejabat Perbendaharaan Negeri Bahagian Sarikei - 1 kekosongan
Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak Bahagian Sarikei - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Meradong - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Bahagian Sarikei - 1 kekosongan
Pejabat Residen Bahagian Sibu - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Sibu - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Selangau - 1 kekosongan
Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Sibu - 1 kekosongan
Jabatan Pertanian Bahagian Sibu - 1 kekosongan
Mahkamah Rendah Syariah Bahagian Sibu - 2 kekosongan
Majlis Daerah Kanowit - 1 kekosongan
Jabatan Kehakiman Syariah Bahagian Bintulu - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Bahagian Miri - 1 kekosongan
JKR Bahagian Miri - 1 kekosongan
Pejabat Residen Bahagian Miri - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Telang Usan - 2 kekosongan
Pejabat Daerah Sibuti - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Miri - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Kecil Niah - 1 kekosongan
Pejabat Residen Bahagian Limbang - 1 kekosongan
Pejabat Daerah Limbang - 1 kekosongan
Jabatan Pertanian Daerah Limbang - 1 kekosongan
Pejabat Pertanian Bahagian Limbang - 1 kekosongan
Jabatan Kehakiman Syariah Bahagian Lawas - 1 kekosongan
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Lawas - 1 kekosongan
Majlis Bandaraya Miri* - 2 kekosongan (Tetap) & 9 kekosongan (JBC)
Pusat Pengembangan Latihan & Pembangunan Bahagian, Kabuloh - 1 kekosongan
.
Pembantu Operasi, Gred N11 (Calon Perempuan)
Majlis Daerah Bau - 1 kekosongan
Pejabat Residen Bahagian Sibu - 1 kekosongan
JKR Bahagian Sibu - 1 kekosongan